Bevezetés a US GAAP rendszerébe

<Jelentkezési lap

A TANFOLYAM CÉLJA:

A képzés során a résztvevők a US GAAP alapjaival ismerkedhetnek meg, továbbá betekintést kapnak az árbevétel és lízing elszámolás új szabályaiba is. A tanfolyam keretében a speciális és komplexebb témakörök esetében csak az elszámolás alapelveit és a lényeges fogalmakat ismertetjük (pl. halasztott adó, üzleti kombináció, derivatívák).
A képzés során a résztvevők számára a tananyag elméleti részének megismerését követően lehetőség nyílik a frissen szerzett tudást példákon keresztül alkalmazni.

KIKNEK AJÁNLJUK:

 • olyan számviteli szakembereknek, akik jártasak valamely más számviteli rendszerben (pl. IFRS vagy magyar számviteli törvény),
 • akik munkájuk során US GAAP-ben dolgoznak,
 • akik már találkoztak a US GAAP-pel, de szeretnék bővíteni, rendszerezni az erre vonatkozó ismereteiket,
 • akik – akár a munkájuk miatt, akár szakmai érdeklődésből – szeretnének megismerkedni a US GAAP legfontosabb alapszabályaival.

A TANFOLYAM RÉSZLETES TARTALMA

 1. nap
 • A US GAAP alapjai és a szabályok hierarchiája
 • A US GAAP beszámoló részei és azok fontosabb formai és tartalmi jellemzői
 • Nettó vagy bruttó elszámolás – bevétel/költség, vagy nyereség/veszteség
 • Számviteli politika és annak változtatása, számviteli hiba és annak javítása
 • Immateriális javak – bekerülés, értékelés, amortizáció
 • Tárgyi eszközök – bekerülés, értékelés, értékcsökkenés
 • Immateriális javak és tárgyi eszközök értékvesztése

 

 1. nap
 • Lízing – pénzügyi és operatív lízing elszámolásának szabályai
 • a lízing-elszámolás 2019-től hatályos új szabályainak áttekintése
 • Készletek – bekerülés, önköltségszámítás, nyilvántartás és leltár, értékvesztés
 • Árbevétel elszámolása – elszámolás feltételei, „bill and hold”, többszörösen leszállítandók, visszáru, speciális ágazati szabályok
 • az árbevétel-elszámolás 2018-tól hatályos új szabályainak áttekintése
 • Követelések – bekerülés, értékelés, értékvesztés
 • Céltartalékok – a céltartalékképzés szabályai, eszköz helyreállítási kötelezettség (ARO) és környezetvédelmi kötelezettségek
 • Derivatívák és látens adó – alapfogalmak, az elszámolás és értékelés alapjai

 

 1. nap
 • Devizás tranzakciók, beszámolókészítés devizában
 • Kapcsolt vállalkozások, tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal – a közzététel szabályai
 • Üzleti kombinációk – goodwill és az üzleti kombináció alapfogalmai
 • Részvényopciók
 • Kvíz

Oktatóink a multinacionális cégeknél szerzett szakmai és a magyar piacon szerzett közel egy évtizedes oktatási tapasztalattal nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és a tanfolyam során bármilyen szakmai kérdésre készséggel válaszolnak.

A TANFOLYAM DÁTUMA, DÍJA:

Bevezetés a US GAAP rendszerébe (3 nap)

180.000 Ft+ÁFA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:
Kiss Eszter
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 70 866 4790
Email: eszterkiss@bta.co.hu