2. modul – Hatékony döntéshozatal

SZÁMVITELRŐL, PÉNZÜGYRŐL MINDENKINEK – 6 NAPOS MODULÁRIS PROGRAMSOROZAT

Jelentkezési lap letöltése

 • Milyen alapelvekre épülnek a cég pénzügyi kimutatásai?
 • Hogyan tudom kiolvasni a lényeges információkat saját és más cégek pénzügyi beszámolóiból, üzleti terveiből?
 • Hogyan kaphatok átfogó képet a cégnél / részlegemen zajló pénzügyi folyamatokról?
 • Hogyan tudnék hatékonyabban szót érteni a pénzügyesekkel, a könyvvizsgálónkkal, a bankokkal?
 • Mi alapján hozhatok megfelelő gazdasági döntéseket a cég teljesítményével, illetve beruházásaival kapcsolatban?

at napos programsorozatunk a fenti és még sok egyéb pénzügyi és számviteli területet érintő kérdésre nyújt mindenki számára érthető, világos, gyakorlati példákkal alátámasztott választ és magyarázatot. A program során számos esettanulmány segíti a résztvevőket a számvitel és a vállalati pénzügyek alapvető fogalmainak megértésében.

A modulok címei:

 • 1. modul – A számvitelről közérthetően – a pénzügyi beszámoló készítés alapelvei (2 nap)
 • 2. modul – Hatékony döntéshozatal – A pénzügyi beszámoló fő üzenetei (1,5 nap)
 • 3. modul – „A pénz forgatja a világot” – A pénzügyi menedzsment alapjai: pénzügyi döntések a vállalatoknál (1,5 nap)
 • 4. modul – A költségek elemzése – Költséghatékonyság a gyakorlatban (1 nap)

A modulok külön-külön is önálló egységeket alkotnak, így egyenként, vagy bármilyen kombinációban látogathatóak. A részletes tematika a címekre kattintva olvasható.

Amennyiben testreszabott képzésre van igény, a modulok tematikája az egyéni kéréseknek megfelelően alakítható.

Részletes tematika

2. modul – Hatékony döntéshozatal – A pénzügyi beszámoló fő üzenetei (1,5 nap)

Kiknek ajánljuk:

 • minden olyan érintettnek, akik a beszámolóban előállított információ alapján döntést hoznak, ill. részt vesznek olyan döntéshozatali folyamatban, amelyek hatékonyabbá tételéhez elengedhetetlen, hogy pontosan értsék, milyen üzenetet hordoz a számviteli és pénzügyi információ,
 • pénzügyi vagy számviteli végzettséggel rendelkező szakembereknek, akik szeretnék meglévő tudásukat felfrissíteni, rendszerezni, és elemző készségüket továbbfejleszteni.

A tanfolyam célja:

A tanfolyam segítséget nyújt abban, hogy a beszámoló felhasználói megfelelő és megalapozott gazdasági döntésekkel járulhassanak hozzá a gazdálkodó egységek sikeréhez. A pénzügyi beszámoló készítése során előállított információt a mérleg, az eredménykimutatás és a cash flow-kimutatás tartalmazza. A tanfolyam megvilágítja az ezek között fennálló összefüggéseket, részletesen ismerteti a beszámolóelemzés elveit és technikáit, áttekintést nyújt a leggyakrabban használt mutatószámok használatáról. Számos gyakorlati példán keresztül és egy komplex esettanulmány segítségével mutatja be az elvek gyakorlati alkalmazását. A megtérülési, likviditási, hatékonysági és befektetői ráták megismerése és értelmezése a többi számviteli információval együtt biztosítja a hatékony elemzést és az óvatosság elvére épülő döntéshozatalt. A kurzus emellett áttekintést ad a forgótőke hatékony kezeléséről is.

1. nap

 • A számviteli alapfogalmak és a pénzügyi beszámoló fő összefüggéseinek áttekintése
 • A mérlegből, eredménykimutatásból és cash flow-kimutatásból kiolvasható információk rendszerezése
 • Az elemzés elvei: elemzés mutatószámokkal – nyereségességi és megtérülési mutatók – hosszú és rövid távú szolvencia és likviditás – hatékonysági mutatók – befektetők által használt mutatók
 • A forgótőke-menedzsment és forgótőke-finanszírozás elvei (vevők, készletek és szállítók kezelése)
 • Esettanulmány feldolgozása, az elemzési elvek gyaskorlati alkalmazása
 • A komplex esettanulmány áttekintése, a beszámoló egyes részei közötti összefüggések felkutatása, mutatószám elemzéssel alátámasztott analízis

2. nap (fél nap)

 • Az esettanulmány feldolgozásának folytatása
 • Nem pénzügyi faktorok, kreatív számviteli technikák kiszűrése
 • A beszámoló elemzés korlátai

Előadó:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A program időpontjai, díjai:

2. modul – Hatékony döntéshozatal – A pénzügyi beszámoló fő üzenetei (1,5 nap)
Időpont: 2015. március 18-19.
Időtartam: 1,5 nap
Díj: 90.000 Ft + ÁFA

A teljes programsorozat
Időtartam: 6 nap
Díj: 250.000 Ft + ÁFA

A modulonkénti árakból 2 modulon való részvétel esetén 15%, 3 modulon való részvétel esetén pedig 20% kedvezményt biztosítunk.

A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami részvételt és a magyar nyelvű nyomtatott tananyagot.

Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzésen, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10% kedvezményt, a 3. , illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:

Vajda Stella
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 20 956 1476
Fax: + 36 1 483 0762
Email: stellavajda@bta.co.hu