Executive Finance – pénzügy felsővezetői szinten

Jelentkezési lap letöltése

Kiknek ajánljuk?

Felelős felső vezetői döntések meghozatalához nélkülözhetetlen a megfelelő pénzügyi rálátás és kiemelt prioritás a megszerzett információk megfelelő hasznosítása. Kulcskérdés tehát a pénzügyi kimutatások mögötti gazdasági realitás megismerése a vállalat eredményessége és pénzügyi egyensúlya fenntartása érdekében.

Programunkat elsősorban olyan, felelős döntési pozícióban dolgozó vállalatvezetőknek, operatív felső- és középvezetőknek ajánljuk, akik szeretnének megbízható, a napi munka során használható pénzügyi ismereteket, pénzügyi hátteret szerezni. A program során:

 • megtanulnak értőn olvasni a pénzügyi kimutatásokból;
 • megismerik a beszámoló kritikus részeit, hogy felismerjék az ezekben hordozott esetleges kockázatokat;
 • megtanulják “kihámozni” a pénzügyi beszámolókban az egy adott területre, folyamatra, tevékenységre vonatkozó lényeges információt;
 • értelmezik a vállalat nyereségességét, fizetőképességét, és a likviditását befolyásoló tényezőket;
 • értékelik a vállalat/részleg teljesítményét a vonatkozó mutatószámok alapján;
 • megtanulják, hogyan növelhetik a cég értékteremtő képességét, továbbá hogyan azonosítsák és iktassák ki a rosszul teljesítő folyamatokat, területeket.

A tanfolyam célja:

Az Executive Finance – Pénzügy felsővezetői szinten című 4 napos programsorozat olyan nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteket nyújt, amelyek a pénzügyi kimutatások elemzésére, tervezésre, teljesítménymérésre, pénzügyi döntéshozatalra és pénzügyi kockázatkezelésre és a vállalatirányítási alapelvek vonatkoznak. Közép- és felsővezetőként nyilvánvalóan nem a numerikus képességeken van a hangsúly, hanem a megfelelő rálátáson, amelynek segítségével adott helyzetben a legjobb döntés hozható. Ennek érdekében programunkat úgy építettük fel, hogy pénzügyi információk eredményes felhasználásához, üzenetté formálásához nyújtson segítséget. A pénzügyi beszámoló részei (mérleg, eredménykimutatás, cash flow-kimutatás) és a közöttük lévő összefüggések bemutatása mellett a tervezés és a döntéshozatal alapelveit is bemutatjuk. A program során számos esettanulmány, példa segíti a résztvevőket, hogy a tanultakat a mindennapi gyakorlatba hatékonyan átültessék.

A tanfolyam részletes tartalma:

1. nap:

 • A számvitel jelentősége a felső vezetők szempontjából: hogyan értelmezhetőek a számviteli fogalmak?
 • A számviteli elvek és definíciók praktikus szempontból történő megközelítése
 • A beszámoló részei: a mérleg, az eredménykimutatás és a cash flow-kimutatás részletes tartalma, az információáramlás megértése, a beszámolókészítés menete az alapbizonylatoktól a kész beszámolóig

2. nap:

 • A beszámoló információtartalmának értelmezése: milyen hasznos következtetések vonhatóak le a beszámolóból?
  • a beszámoló elemzése mutatószámok segítségével: nyereségességi, likviditási és eladósodottsági mutatók
  • a befektetők által elvárt hozam értelmezése a beszámoló tükrében
 • A forgótőke-management és –finanszírozás elvei: hogyan kezeljük a vevőket, a szállítókat és a készleteket a vállalati nyereségesség maximalizálása érdekében

3. nap:

 • A vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel kapcsolata: milyen információkat szolgáltat a vezetőség számára e két terület?
 • A tervezés, a költségelszámolás, a kontrolling és a pénzügyi management kapcsolata és a vezetői döntésekre gyakorolt hatásuk
  • költségelszámolási rendszerek: a hagyományos és a modern megközelítés eszköztára: rezsikulcsos elszámolás, ABC (tevékenységalapú költségelszámolás), beyond budgeting
  • a tervezés funkciója és kapcsolata más területekkel
 • A részvényesi érték maximalizálásának koncepciója: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések
  • a pénz időértékének értelmezése
  • a befektetések értékelésének számviteli és cash flow-alapú megközelítése

4. nap:

 • A tőkeköltség meghatározásának lehetséges módjai, és szerepe a vállalati érték növelésében
 • A teljesítményértékelés és a stratégiai management összefüggései: hogyan lehet a teljesítményt úgy mérni, hogy mind a stratégiát, mind az összes érintett érdekeit figyelembe vegyük?
  • a ’balanced scorecard’ módszere
  • az ’economic value added’ koncepciója
  • értékáramelemzés (value chain analysis)

Amennyiben testreszabott képzésre van igény, a modulok tematikája az egyéni kéréseknek megfelelően alakítható.

A képzés nyelve:

Magyar

Előadók:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

Időpont:

2015. február 23-24., március 23-24. .

A program díja:

A teljes program díja: 290.000 Ft+ÁFA
1. modul: 160.000 Ft + ÁFA
2. modul: 160.000 Ft + ÁFA

A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami részvételt, a magyar nyelvű nyomtatott tananyagot valamint a program során biztosított frissítőket. Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzésen, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10%, a 3., illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:

Kiss Eszter
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 70 866 4790
Email: eszterkiss@bta.co.hu