6. ACCA DIPIFR

Nemzetközi számviteli képzések

(based on the ACCA FIA syllabus)

Jelentkezési lap letöltése

A nemzetközi számvitel ismerete nélkülözhetetlen mindazok számára, akik akár a hazai, akár a nemzetközi szabályozás miatt ebben a rendszerben készítik beszámolóikat. A szabályrendszer mindemellett azon cégek számára is hasznos és praktikus útmutatást nyújt, amelyek nemzetközi vállalkozásokkal állnak kapcsolatban.

Tanfolyamaink mindenki számára segítséget nyújtanak az IFRS rendszerében való eligazodáshoz, akár most ismerkednek meg közelebbről a standardokkal, akár már jelentősebb tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen, akár egy nemzetközileg elismert bizonyítvány, az ACCA DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) megszerzését tűzték ki célként.

A TANFOLYAMOK CÍMEI:

1. IAS/IFRS és a magyar számvitel összefüggései
2. IFRS frissítő képzés
3. IFRS – pénzügyi instrumentumok
4. Nemzetközi konszolidáció
5. IFRS – legújabb fejlemények
6. ACCA DipIFR (Diploma in International Financial Reporting)

A részletes tematika a címekre kattintva olvasható.
Amennyiben testreszabott képzésre van igény, a modulok tematikája az egyéni kéréseknek megfelelően alakítható.

6. ACCA DIPIFR (DIPLOMA IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS)

KIKNEK AJÁNLJUK:

  • olyan számvitelben jártas, angol nyelven folyékonyan kommunikáló szakembereknek, akiknek munkájuk során rendszeresen szükségük van a nemzetközi beszámolókészítési szabványok (IFRS) alkalmazására,
  • akik korábban már végeztek nemzetközi beszámolókészítési szabványokra vonatkozó tanulmányokat és most szeretnék a korábban megszerzett tudást elmélyíteni, naprakész ismeretek birtokába jutni és adott esetben az ACCA által kibocsátott Diploma in International Financial Reporting képesítést megszerezni,
  • akik fontolgatják az ACCA képzésbe való bekapcsolódást, mivel sikeres vizsga esetén felmentést kapnak az ACCA F7-es tantárgyából.

FIGYELEM: A vizsga nem kötelező, a tanfolyam első négy napja egy intenzív, a lényeges standardokat felölelő, angol nyelvű IFRS tanfolyam.

A TANFOLYAM CÉLJA:

Tanfolyamunkon részletes, a mindennapi életben jól használható ismeretekre tehet szert a nemzetközi számviteli elvekre vonatkozóan, konkrét példák, gyakorlatok és esettanulmányok segítségével. Igény szerint megszerezheti az ACCA DipIFR nemzetközi oklevelét, amelynek feltétele egy 3 órás angol nyelvű vizsga sikeres letétele. Erre évente kétszer, júniusban, illetve decemberben van lehetőség. A legközelebbi vizsga időpontja: 2015. június 9. A júniusi vizsga díja 211 GBP.

  • FIGYELEM: A DipIFR vizsgára való jelentkezés határideje 2015. március 20.

A tanfolyami résztvevők vizsgára való felkészülését online elérhető tanfolyami segédeszközzel támogatjuk. A Virtual Learning Environment (VLE), az ACCA tananyag releváns részeit angol anyanyelvű oktatókkal magyarázó video tanfolyam az interneten korlátlanul elérhető, így résztvevőink a tananyag egyes részeit bármikor átismételhetik, újra meghallgathatják. A gyakorlatok és a levezetett példák az otthoni gyakorlást, így a vizsgafelkészülést is nagyban megkönnyítik. A résztvevők vizsgára való felkészülését opcionális, rugalmas időpontban szervezett próbavizsgával is támogatjuk.

A TANFOLYAM RÉSZLETES TARTALMA:

Általános számviteli keretelvek
IAS 1: A pénzügyi kimutatások prezentálása
IAS 2: Készletek
IAS 7: Cash flow kimutatás
IAS 8: Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák
IAS 10: A beszámolási időszak vége utáni események
IAS 11: Beruházási szerződések
IAS 12: Nyereségadók
IAS 16: Ingatlanok, gépek és berendezések
IAS 17: Lízingek
IAS 18: Bevételek
IAS 19: Munkavállalói juttatások
IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele
IAS 21: Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai
IAS 23: Hitelfelvételi költségek
IAS 24: Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek
IAS 27: Konszolidált és egyedi pénzügyi beszámolók
IAS 28: Társult vállalkozásokban lévő befektetések
IAS 31: Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek
IAS 32: Pénzügyi instrumentumok: közzététel és bemutatás

IAS 33: Egy részvényre jutó eredmény
IAS 34: Közbenső pénzügyi beszámoló
IAS 36: Eszközök értékvesztése
IAS 37: Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
IAS 38: Immateriális javak
IAS 39: Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés
IAS 40: Befektetési célú ingatlanok
IAS 41: Mezőgazdaság
IFRS 1: A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása
IFRS 2: Részvény-alapú kifizetések
IFRS 3: Üzleti kombinációk
IFRS 4: Biztosítási szerződések
IFRS 5: Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek
IFRS 7: Pénzügyi instrumentumok: közzétételek
IFRS 8: Működési szegmensek
IFRS 9: Pénzügyi instrumentumok
IFRS 10: Konszolidált pénzügyi kimutatások
IFRS 11: Közös megállapodások
IFRS 12: Közzétételi kötelezettségek
IFRS 13: Valós értéken történő értékelés

OKTATÓK

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A TANFOLYAM DÍJA:

6. ACCA DipIFR (Diploma in International Financial Reporting)

Cím Dátum Ár
Bevezető tanfolyam (5 nap) 2015. március 23-24.\n2015. április 13-14, 27. 150.000 Ft + ÁFA
Vizsgafelkészítő tanfolyam (4 nap) 2015. május 20-22. 29. 150.000 Ft + ÁFA
Teljes tanfolyam (9 nap) 270.000 Ft + ÁFA

A teljes tanfolyam díja a következőket tartalmazza:

  • 9 nap tantermi oktatás (5 nap bevezető, 3 nap vizsgafelkészítő kurzus és 1 nap intenzív feladatmegoldás konzultációs lehetőséggel), angol nyelvű, a BPP Learning Media ACCA által Approved Content díjasnak minősített nyomtatott tananyagai (kurzusjegyzet, feladatgyűjtemény)
  • az online elérhető video-tanfolyamokhoz (VLE) való hozzáférés,
  • egy próbavizsga-lehetőség.

Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzésen, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10% kedvezményt, a 3., illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:

Vajda Stella
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 20 956 1476
Fax: + 36 1 483 0762
Email: stellavajda@bta.co.hu