3. modul – „A pénz forgatja a világot”

SZÁMVITELRŐL, PÉNZÜGYRŐL MINDENKINEK – 6 NAPOS MODULÁRIS PROGRAMSOROZAT

Jelentkezési lap letöltése

 • Milyen alapelvekre épülnek a cég pénzügyi kimutatásai?
 • Hogyan tudom kiolvasni a lényeges információkat saját és más cégek pénzügyi beszámolóiból, üzleti terveiből?
 • Hogyan kaphatok átfogó képet a cégnél / részlegemen zajló pénzügyi folyamatokról?
 • Hogyan tudnék hatékonyabban szót érteni a pénzügyesekkel, a könyvvizsgálónkkal, a bankokkal?
 • Mi alapján hozhatok megfelelő gazdasági döntéseket a cég teljesítményével, illetve beruházásaival kapcsolatban?

at napos programsorozatunk a fenti és még sok egyéb pénzügyi és számviteli területet érintő kérdésre nyújt mindenki számára érthető, világos, gyakorlati példákkal alátámasztott választ és magyarázatot. A program során számos esettanulmány segíti a résztvevőket a számvitel és a vállalati pénzügyek alapvető fogalmainak megértésében.

A modulok címei:

 • 1. modul – A számvitelről közérthetően – a pénzügyi beszámoló készítés alapelvei (2 nap)
 • 2. modul – Hatékony döntéshozatal – A pénzügyi beszámoló fő üzenetei (1,5 nap)
 • 3. modul – „A pénz forgatja a világot” – A pénzügyi menedzsment alapjai: pénzügyi döntések a vállalatoknál (1,5 nap)
 • 4. modul – A költségek elemzése – Költséghatékonyság a gyakorlatban (1 nap)

A modulok külön-külön is önálló egységeket alkotnak, így egyenként, vagy bármilyen kombinációban látogathatóak. A részletes tematika a címekre kattintva olvasható.

Amennyiben testreszabott képzésre van igény, a modulok tematikája az egyéni kéréseknek megfelelően alakítható.

Részletes tematika

3. modul – „A pénz forgatja a világot” – A pénzügyi menedzsment alapjai: pénzügyi döntések a vállalatoknál (1,5 nap)

Kiknek ajánljuk:

 • mindenkinek, aki szeretné megérteni, hogyan lehet a pénzügyi menedzsment eszköztárát a vállalat vagyonának növekedése érdekében hatékonyan és ésszerűen használni,
 • pénzügyi vagy számviteli végzettséggel rendelkező szakembereknek, akik szeretnék pénzügyi menedzsment ismereteiket felfrissíteni, rendszerezni és az alapelvekből fakadó gyakorlati alkalmazási készségüket továbbfejleszteni.

A tanfolyam célja:

A tanfolyam célja annak bemutatása, hogyan lehet a tulajdonosi értéket, a részvényesek vagyonának növelését leghatékonyabban mérni. A kurzus rávilágít arra, hogy miért a pénztermelés a legfontosabb célja a vállalkozások működésének. A képzés során a befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések legmodernebb és leggyakrabban használt technikáit ismerhetik meg a résztvevők közérthető és világos módon, számos gyakorlati példával alátámasztva. Ezek segítségével a bonyolultnak tűnő pénzügyi menedzsment koncepciók is mindenki számára érthetővé és a valós életben alkalmazhatóvá válnak.

1. nap

 • A pénzügyi menedzsment eszköztára és alapfogalmai közérthetően
 • A pénzügyi menedzsment által használt információ forrásai: a pénzügyi beszámolóban (mérleg, eredménykimutatás és cash flow-kimutatás) található információk használata
 • Miért van a pénznek időértéke? Hogyan értelmezhető a pénz időértéke a mindennapokban?
 • A pénzügyi menedzsment részterületei: a beruházási döntések, a finanszírozási döntések, az osztalékdöntések és a kockázatmenedzsment
 • A beruházási döntések fajtái: rövid és hosszú távú beruházások értékelése  A számviteli eredményen és a cash flow-n alapuló befektetés-értékelési módszerek közötti különbségek és összefüggések  A befektetés-értékelés technikái: nettó jelenérték számítása (NPV), a belső megtérülési ráta (IRR), megtérülési idő számítása (payback period).

2. nap

 • A finanszírozási struktúra: honnan származik a pénz, és mit várnak el a befektetők?
 • A hitel és a tulajdonosi finanszírozás különbségei, és hatásuk a vállalati eredményre, a pénzügyi döntésekre és a vállalati értékre
 • Az optimális osztalékfizetési politika elvei
 • Kockázatkezelés egyszerűen: a főbb pénzügyi kockázatok azonosítása és lehetséges kezelési módszerek

Előadó:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A program időpontjai, díjai:

3. modul – „A pénz forgatja a világot” – A pénzügyi menedzsment alapjai: pénzügyi döntések a vállalatoknál (1,5 nap)
Időpont: 2015. április 13-14.
Időtartam: 1,5 nap
Díj: 90.000 Ft + ÁFA

A teljes programsorozat
Időtartam: 6 nap
Díj: 250.000 Ft + ÁFA

A modulonkénti árakból 2 modulon való részvétel esetén 15%, 3 modulon való részvétel esetén pedig 20% kedvezményt biztosítunk.

A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami részvételt és a magyar nyelvű nyomtatott tananyagot.

Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzésen, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10% kedvezményt, a 3. , illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:

Vajda Stella
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 20 956 1476
Fax: + 36 1 483 0762
Email: stellavajda@bta.co.hu