IFRS 16: Lízingek – Az új lízing standard alkalmazása

Jelentkezési lap letöltése

A TANFOLYAM CÉLJA:

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) ismerete és a hazai és IFRS előírások különbségeinek átlátása alapvető fontosságú azoknak a társaságoknak, amelyek már most is, vagy a közeljövőben az IFRS szabályai alapján készítik beszámolójukat.

2016. januárjában az IASB kibocsátotta az új lízing standardot, mely 2019. januárjától hatályos.

A tanfolyamon először az alapelvek megértéséhez szükséges legfontosabb fogalmak meghatározása történik, majd a standard szerkezetét követve részletesen ismertetjük az előírásokat.  Az elhangzott elméletet a magyar felhasználók számára releváns gyakorlati példákkal és illusztrációkkal támasztjuk alá.

A tanfolyami jegyzet részletesen bemutatja a vonatkozó elméletet, egyúttal könnyen átlátható és jól strukturált. A résztvevők által megkapott anyagot az oktató elektronikusan kivetíti és magyarázatokkal látja el, amely  egyszerűen követhetővé teszi a résztvevők számára a tananyag feldolgozását.

KINEK AJÁNLJUK:

 • azoknak, akiknek kötelező az IFRS 16 alkalmazása, mert beszámolójukat az IFRS előírásai szerint készítik;
 • azoknak, akik érdeklődnek a lízingek IFRS szerinti számvitele iránt;
 • azoknak, akik szeretnék átlátni az IFRS és a magyar számvitel közötti különbségeket a lízingek vonatkozásában.

A TANFOLYAM RÉSZLETES TARTALMA:

 • A lízingek meghatározása: az azonosított eszköz fogalma, az eszközből származó gazdasági hasznok azonosítása és az azonosított eszköz használatának irányításához kapcsolódó megfontolások;
 • A lízingbevevő számvitele:
 • A lízingkötelezettség értékelése kezdeti megjelenítéskor és kezdeti megjelenítés után, a lízingkötelezettség újraértékelésének elvei;
 • A fix, lényegében fix és a változó lízingfizetések elkülönítése;
 • Az eszközhasználati jog bekerülési értékének meghatározása, és az értékcsökkenés, illetve értékvesztés elszámolásának szabályai;
 • Gyakorlati kivételek az IFRS 16 modellje alól;
 • A lízingek módosításának formái és elszámolásuk;
 • Közzétételi kötelezettségek bemutatása.

 OKTATÓ

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

Csutora Attila, FCCA

Szakmai háttér

Csutora Attila a Miskolci Egyetemen szerzett közgazdász és néme

t nyelvtanári diplomát, majd a Deloitte könyvvizsgáló és tanácsadó részlegénél dolgozott 3 évig, ahol jelentős tapasztalatot szerzett átvilágítási projektek végrehajtása és felügyelete terén.

Könyvvizsgálói tevékenysége keretében az IFRS, a magyar számvitel és konszolidáció területein gyűjtött több éves tapasztalatot. Ez idő alatt megszerezte az ACCA képesítést.

Oktatási tapasztalat

Attila a BPP-nél 2005. júliusa óta tanítja az ACCA, DipIFR és CIMA kvalifikációk pénzügyi és vezetői számvitellel, valamint pénzügyi menedzsmenttel foglalkozó tárgyait.

A vizsgafelkészítő tanfolyamok mellett nem vizsgaorientált képzéseket is vezet magyar és angol nyelven. Ezek a kurzusok az alábbi témaköröket fedik le: nemzetközi pénzügyi számvitel, vezetői számviteli technikák, pénzügyi menedzsment, teljesítménymenedzsment, cash flow-menedzsment, hitel- és tőkefinanszírozás, budgeting, pénzügyi ismeretek nem pénzügyi vezetők részére.

Attila kiemelten foglalkozik a vállalati pénzügyekhez kapcsolódó döntéshozatali módszerekkel, a pénzügyi beszámolóból származó információk stratégiai jelentőségével, a stratégiai és taktikai döntéshozatal különböző módszereivel, valamint a befektetési, beruházási és finanszírozási döntésekkel, illetve ezek összefüggéseivel. Az elmúlt évek során rendszeresen tartott testreszabott képzéseket a fenti témákban. Nagy gyakorlattal rendelkezik a vállalat specifikus esettanulmányok elkészítésében és ezeknek az általános tananyagba való beültetésében. Mindemellett az ACCA F6 Magyar üzleti adózás tantárgyának vizsgáztatója.

A TANFOLYAM DÁTUMA, DÍJA:

Tanfolyam dátuma:  2019. április 10., 9:00 – 13:00

Tanfolyam díja:  35.000 Ft + ÁFA

A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami részvételt és a magyar nyelvű nyomtatott tananyagot, valamint a frissítőket.

Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzéseken, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10% kedvezményt, a 3., illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN:

Tel: + 36 1 483 1221
Email: info@bta.co.hu