IFRS 15: Vevői szerződésekből származó bevétel (1 nap)

Jelentkezési lap letöltése

A TANFOLYAM CÉLJA:

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) ismerete és a hazai és IFRS előírások különbségeinek átlátása alapvető fontosságú azoknak a társaságoknak, amelyek már most is, vagy a közeljövőben az IFRS szabályai alapján készítik beszámolójukat.

Az IASB által kibocsátott új árbevétel standard bemutatása előtt áttekintést nyújtunk a jelenleg hatályos, IAS 11-es és IAS 18-as standardról, összefoglalva azok legfontosabb előírásait. Ezt követően térünk át az új standard ismertetésére. Először az alapelvek megértéséhez szükséges legfontosabb fogalmak meghatározása történik, majd a standard szerkezetét követve részletesen ismertetjük az előírásokat. Az elhangzott elméletet a magyar felhasználók számára releváns gyakorlati példákkal és illusztrációkkal támasztjuk alá.

A tanfolyami jegyzet részletesen bemutatja a vonatkozó elméletet, egyúttal könnyen átlátható és jól strukturált. A résztvevők által megkapott anyagot az oktató elektronikusan kivetíti és magyarázatokkal látja el, amely egyszerűen követhetővé teszi a résztvevők számára a tananyag feldolgozását.

KINEK AJÁNLJUK:

 • akik szeretnék a jelenleg hatályos, IAS 11 és IAS 18-as standardok előírásait és azok gyakorlati alkalmazását megismerni,
 • akik szeretnének az új, árbevételeket szabályozó IFRS 15-ös standard bevezetésére mind az elmélet megismerésével, mind gyakorlati kérdések és a standard alkalmazásának bemutatása segítségével előkészülni.

A TANFOLYAM RÉSZLETES TARTALMA:

Áttekintés az árbevétel elszámolásának jelenlegi szabályozásáról: az IAS 18 Bevételek és az IAS 11 Beruházási szerződések standardok előírásai

 • Az IAS 18 szerinti bevétel fogalma és tartalma, a bevételek és a nyereségek elkülönítése;
 • A bevétel értékelése, a halasztott fizetés hatása;
 • Az ügyletek azonosítása, komplex ügyletek elemeinek elkülönítése;
 • Az áruk értékesítéséből származó bevétel megjelenítésének kritériumai;
 • A szolgáltatások nyújtásából származó bevétel megjelenítésének kritériumai;
 • Kamat, jogdíjak és osztalékok megjelenítésének elvei;
 • Az IAS 11 szerinti beruházási szerződés meghatározása;
 • Az árbevétel elszámolása beruházási szerződések esetében: a teljesítésarányos módszer alkalmazása, a készültségi fok kiszámítása.

Az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel standard ismertetése

 • Az IFRS 15 hatóköre, az öt lépéses modell szerkezete;
  • 1. lépés: A vevővel kötött szerződés azonosítása, szerződésmódosítások kezelése;
  • 2. lépés: A teljesítési kötelmek azonosításának folyamata, további áruk vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozó opciók kezelése;
  • 3. lépés: A tranzakciós ár meghatározása, a változó ellenérték fogalma és hatása a tranzakciós árra, a jótállások fajtái és megjelenítésük, a szerződésben lévő szignifikáns finanszírozási komponens hatása;
  • 4. lépés: A tranzakciós ár allokálása a szerződés teljesítési kötelmeihez: az egyedi eladási árak meghatározásának módszerei, a változó ellenérték és a diszkontok allokálása;
  • 5. lépés: Az árbevétel megjelenítésének elvei, ha a gazdálkodó egység egy időpontban vagy egy időtartam alatt teljesíti a teljesítési kötelmeket;
 • A bemutatás és a közzététel sajátos elvei az IFRS 15 szerint;
 • Az IFRS 15-öt lefedő esettanulmány közös megoldása.

OKTATÓK:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A TANFOLYAM DÁTUMA, DÍJA:

IFRS 15: Vevői szerződésekből származó bevétel (1 nap)

60.000 Ft+ÁFA

A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami részvételt és a magyar nyelvű nyomtatott tananyagot, valamint a frissítőket.

Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzésen, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10% kedvezményt, a 3., illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

A fenti, valamint a december 11-én tartott IFRS 16 Lízingek című tanfolyamon való együttes részvétel esetén a képzési díj összesen 90.000 Ft + ÁFA / fő.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:

Tel: + 36 1 483 1221
Email: info@bta.co.hu