Átforgatás: IFRS beszámolókészítés a gyakorlatban (4 nap)

Jelentkezési lap letöltése.pdf

A TANFOLYAM CÉLJA:

A képzés célja, hogy a lehető leggyakorlatiasabb módszerrel bemutassa, hogyan tud IFRS szerinti beszámolót összeállítani egy olyan hazai vállalkozás, amelyik a magyar számviteli törvény szerint vezeti könyveit. A tanfolyam egy komplex esettanulmány segítségével vezeti végig a résztvevőket azokon a tipikus tételeken, amelyek eltéréseket jelentenek magyar és nemzetközi számviteli szempontból.

A résztvevők saját számítógépen, egy megadott sablon segítségével könyvelik le az eltéréseket. Kiindulópontként egy magyar számviteli törvény szerint elkészített mérleg és eredménykimutatás szolgál, amelyet Excelben módosítunk úgy, hogy a résztvevők az eltéréseket ténylegesen lekönyvelik, és így automatikusan láthatják, a beszámoló melyik sorára hogyan hat az adott tétel módosítása. Mindezt két év példáján keresztül vezetjük végig. Ezáltal érthetővé válik, technikailag hogyan valósítható meg az átforgatás, ha egy adott tétel több éven keresztül szerepel a beszámolóban.

Ezt természetesen megelőzi az adott területhez tartozó IFRS-ek ismertetése, de ennek során sem az elméleti szabályok felsorolása, hanem a standardok gyakorlati alkalmazhatósága áll a középpontban, valamint az, hogyan tudják a vállalkozások az IFRS-eket a magyar körülmények között hatékonyan használni.

A tanfolyam tehát nem csak azt világítja meg, melyek a legfontosabb különbségek és hasonlóságok a problémák számviteli kezelésében, de a résztvevők hasznos gyakorlati kulcsot, ill. módszertant is kézhez kapnak, amellyel a megvalósítás és gyakorlatba átültetés is kézzelfoghatóvá válik.

KIKNEK AJÁNLJUK:

 • azoknak, akik mind a magyar mind a nemzetközi számviteli elvek szerint jelentenek,
 • azoknak, akik a jövőben rendszeresen elvégzik majd a magyar beszámoló átfordítását a nemzetközi számviteli elvek szerint,
 • azoknak, akiket érdekel különböző elvek alkalmazása ugyanarra a számviteli problémára.

A TANFOLYAM RÉSZLETES TARTALMA:

 • Keretelvek: a beszámoló minőségi jellemzői
 • Keretelvek: a beszámoló elemeinek meghatározása – megjelenítés és értékelés
 • IAS 1: Pénzügyi kimutatások prezentálása
 • IAS 8: Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák
 • IAS 10: A beszámolási időszak vége utáni események
 • IAS 11: Beruházási szerződések
 • IAS 12: Nyereségadók
 • IAS 16: Ingatlanok, gépek és berendezések
 • IAS 17: Lízingek
 • IAS 18: Bevételek
 • IAS 20: Állami támogatások és állami közreműködések közzététele
 • IAS 23: Hitelfelvételi költségek
 • IAS 36: Eszközök értékvesztése
 • IAS 38: Immateriális javak
 • IAS 37: Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
 • IAS 40: Befektetési célú ingatlan
 • IFRS 5: Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek
 • Pénzügyi instrumentumok – alapismeretek

OKTATÓK

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A TANFOLYAM DÁTUMA, DÍJA:

Átforgatás: IFRS beszámolókészítés a gyakorlatban (4 nap)

160.000 Ft+ÁFA

A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami részvételt és a magyar nyelvű nyomtatott tananyagot, valamint a frissítőket.

Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzésen, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10% kedvezményt, a 3., illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:

Kiss Eszter
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 70 866 4790
Email: eszterkiss@bta.co.hu