Pénzügyi instrumentumok nem pénzügyi vállalkozások számára

Jelentkezési lap letöltése

A tanfolyam célja:

Az egynapos képzés célja, hogy áttekintést nyújtson a pénzügyi instrumentumok számviteléről azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem a pénzügyi szektorban működnek. A résztvevők betekintést nyerhetnek a jelenleg hatályos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IAS 32, IAS 39) előírásaiba, de áttekintést kapnak arról is, hogy a 2018. január 1-jétől alkalmazandó IFRS 9 hogyan hat a vállalkozások életére. A tanfolyam során példákkal mutatjuk be a standardok gyakorlati alkalmazását.

Kiknek ajánljuk:

 • azoknak a nem pénzügyi vállalkozásoknak, illetve az ott dolgozó számviteli szakembereknek, akik munkájuk során találkoznak pénzügyi instrumentumokkal, és meg szeretnék érteni, ezek hogyan jelennek meg a beszámolóban, és milyen hatással vannak a vállalkozás pénzügyi helyzetére és teljesítményére;
 • azoknak, akik fel szeretnék frissíteni a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos, már meglévő ismereteiket;
 • azoknak, akik meg szeretnék tudni, hogyan hatnak a legújabb fejlemények a pénzügyi instrumentumok besorolására és értékelésére.

Részletes tematika:

A jelenleg hatályos standardok: IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás és IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés

 • Az IAS 32 és IAS 39 hatóköre, a főbb definíciók
 • A pénzügyi kötelezettségek és a saját tőke szétválasztása, az összetett pénzügyi instrumentumok
 • A megjelenítés és kivezetés szabályai az IAS 39 alapján
 • A pénzügyi eszközök és kötelezettségek besorolási szabályai
 • A pénzügyi eszközök és kötelezettségek kezdeti értékelése, az értékelés szabályai kezdeti megjelenítés után
 • Az effektív kamatláb módszer és az amortizált bekerülési érték koncepciója
 • Az értékvesztés módszertana az IAS 39 alapján
 • A fedezeti elszámolás alapjai
 • A főbb közzétételi kötelezettségek (IFRS 7)

Az új standard: IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok

 • Az IFRS 9 főbb változásai az IAS 39-hez képest
 • A pénzügyi instrumentumok besorolása: a szerződéses cash flow jellemzők és az üzleti modell hatása a besorolásra
 • A pénzügyi eszközök értékvesztésének új megközelítése
 • Változások a fedezeti elszámolásban

Oktató:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A TANFOLYAM DÁTUMA, DÍJA:

Pénzügyi instrumentumok nem pénzügyi vállalkozások számára (1 nap)

45.000 Ft+ÁFA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:

Kiss Eszter
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 70 866 4790
Fax: + 36 1 483 0762
Email: eszterkiss@bta.co.hu