A számvitelről közérthetően – a pénzügyi beszámoló készítés alapjai (2 nap)

A tanfolyam célja:

A tanfolyam során a résztvevők betekintést nyerhetnek a pénzügyi beszámoló összeállításánál alkalmazott alapelvekbe, megismerhetik a beszámolók egyes részeit és azok tartalmát, illetve gyakorlati példák segítségével elsajátíthatják a pénzügyi információk elemzésének főbb módszereit. A tanfolyamon számos példa és esettanulmány segít a résztvevőknek az alapvető számviteli elvek és a beszámoló fő elemeinek megértésében.

Kiknek ajánljuk:

 • mindenkinek, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül a beszámolókészítéssel vagy a munkája során a pénzügyi beszámolóból származó információkra támaszkodik,
 • nem számviteli végzettségű szakembereknek, mérnököknek, jogászoknak, HR területen dolgozó és értékesítési szakembereknek, akiknek a vállalat alapvető működési és pénzügyi folyamataira hatása van, és így közvetlen módon befolyásolják a beszámoló tartalmát,
 • pénzügyi, számviteli gyakorlattal bíróknak, akik szeretnék tudásukat felfrissíteni, rendszerezni és elmélyíteni.

Részletes tematika:

1. nap

 • Számviteli alapfogalmak: a számviteli alapelvek ismertetése, eszközök, kötelezettségek, bevétel és ráfordítás meghatározása.
  • az időbeli elhatárolás, összemérés, lényegesség, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a megbízhatóság és az óvatosság elvének érvényesülése a pénzügyi információk előállításakor.
 • A mérleg: befektetett eszközök, forgóeszközök, saját tőke, rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek tartalma. A mérlegben történő megjelenítés kritériumai, a mérleg elemeinek lehetséges mozgásai.
  • a tárgyi eszközök és immateriális javak megjelenítése, az értékcsökkenés és a kivezetésük hatása az eredményre és az eszközértékre;
  • a készletek számviteli kezelése;
  • a vevőkövetelések megjelenítése, az értékvesztés elveinek ismertetése;
  • a pénzeszközök;
  • az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök számviteli elszámolásának elvei;
  • az aktív időbeli elhatárolások hatása a beszámoló egyes részeire;
  • a saját tőke elemei és azok mozgása;
  • a hosszú lejáratú kötelezettségek, kötvények és hitelek megjelenítése;
  • a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek;
  • a passzív időbeli elhatárolások szerepe a beszámolóban.
 • Az eredménykimutatás: a bevételek és ráfordítások besorolása, az egyes eredménykategóriák tartalma, a forgalmi és összköltség típusú eredménykimutatás közötti különbségek bemutatása.

2. nap

 • A cash flow-kimutatás: a direkt és indirekt cash flow-kimutatás elkészítése;
  • a működési, befektetési és finanszírozási cash flow-k elkülönítése;
  • az egyes kategóriákban történő mozgás megjelenítése.
 • A mérleg, az eredménykimutatás és a cash flow-kimutatás közötti összefüggések bemutatása.
 • A beszámolókészítés menete: az információ áramlása a gazdasági eseményektől a beszámoló összeállításáig.
 • A beszámoló használhatósága a nem pénzügyi szakemberek szempontjából.
 • Esettanulmány: egy pénzügyi beszámoló összeállítása (mérleg, eredménykimutatás és cash flow) alapvető gazdasági eseményekből kiindulva.

 

Oktató:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:

Tel: + 36 1 483 1221
Email: info@bta.co.hu