„A pénz forgatja a világot” – A pénzügyi menedzsment alapjai: pénzügyi döntések a vállalatoknál (1 nap)

A tanfolyam célja:

A tanfolyam célja annak bemutatása, hogyan lehet a tulajdonosi értéket, a részvényesek vagyonának növelését leghatékonyabban mérni. A kurzus rávilágít arra, hogy miért a pénztermelés a legfontosabb célja a vállalkozások működésének. A képzés során a befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések legmodernebb és leggyakrabban használt technikáit ismerhetik meg a résztvevők közérthető és világos módon, számos gyakorlati példával alátámasztva. Ezek segítségével a bonyolultnak tűnő pénzügyi menedzsment koncepciók is mindenki számára érthetővé és a valós életben alkalmazhatóvá válnak.

Kiknek ajánljuk:

 • mindenkinek, aki szeretné megérteni, hogyan lehet a pénzügyi menedzsment eszköztárát a vállalat vagyonának növekedése érdekében hatékonyan és ésszerűen használni,
 • pénzügyi vagy számviteli végzettséggel rendelkező szakembereknek, akik szeretnék pénzügyi menedzsment ismereteiket felfrissíteni, rendszerezni és az alapelvekből fakadó gyakorlati alkalmazási készségüket továbbfejleszteni.

Részletes tematika:

 • A pénzügyi menedzsment eszköztára és alapfogalmai közérthetően – a részvényesi érték maximalizálásának elvei.
 • A pénzügyi menedzsment által használt információ forrásai: a pénzügyi beszámolóban (mérleg, eredménykimutatás és cash flow-kimutatás) található információk használata.
 • Miért van a pénznek időértéke? Hogyan értelmezhető a pénz időértéke a mindennapokban?
 • A pénzügyi menedzsment részterületei: a beruházási döntések, a finanszírozási döntések, az osztalékdöntések és a kockázatmenedzsment
 • A beruházási döntések fajtái: rövid és hosszú távú beruházások értékelése:
  • A számviteli eredményen alapuló módszerek;
  • a cash flow-n alapuló befektetés-értékelési módszerek: a releváns cash flow-k fogalma és használata;
  • A releváns cash flow-kon alapuló befektetés-értékelés technikái: nettó jelenérték számítása (NPV), a belső megtérülési ráta (IRR), módosított belső megtérülési ráta (modified IRR), a megtérülési idő számítása (payback period).
 • A finanszírozási struktúra: honnan származik a pénz, és mit várnak el a befektetők?
 • A hitel és a tulajdonosi finanszírozás különbségei, és hatásuk a vállalati eredményre, a pénzügyi döntésekre és a vállalati értékre.
  • a saját tőke költségének meghatározására alkalmazható modellek;
  • a kölcsöntőke (hitel) költségének meghatározása a különféle hitelfajták esetében;
  • a súlyozott átlagos tőkeköltség számítása és alkalmazása a befektetési döntésekben;
  • a finanszírozási és befektetési döntések összefüggései.
 • Az optimális osztalékfizetési politika elvei.
 • Kockázatkezelés egyszerűen: a főbb pénzügyi kockázatok azonosítása és lehetséges kezelési módszerek.
  • a megtérülési idő használata;
  • érzékenységelemzések;
  • a módosított diszkontráta alkalmazása.

Oktató:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A TANFOLYAM DÁTUMA, DÍJA:

A pénz forgatja a világot (1 nap)

45.000 Ft+ÁFA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:

Tel: + 36 1 483 1221
Email: info@bta.co.hu