Executive Finance – Hatékony döntéshozatal

 • Milyen alapelvekre épülnek a cég pénzügyi kimutatásai?
 • Hogyan tudom kiolvasni a lényeges információkat saját pénzügyi beszámolóimból?
 • Hogyan lehet megalapozott döntéseket hozni pénzügyi információk alapján
 • Hogyan javíthatjuk a kommunikációt a cég egyes részlegei között a döntési hatékonyság növelése érdekében?

 


KINEK AJÁNLJUK?

Felelős felső vezetői döntések meghozatalához nélkülözhetetlen a megfelelő pénzügyi rálátás és kiemelt prioritás a megszerzett információk megfelelő hasznosítása. Kulcskérdés tehát a pénzügyi kimutatások mögötti gazdasági realitás megismerése a vállalat eredményessége és pénzügyi egyensúlya fenntartása érdekében.

Programunkat elsősorban olyan, felelős döntési pozícióban dolgozó vállalatvezetőknek, operatív felső- és középvezetőknek ajánljuk, akik szeretnének megbízható, a napi munka során használható pénzügyi ismereteket, pénzügyi hátteret szerezni.

 A PROGRAM SORÁN

 • megtanulnak értőn olvasni a pénzügyi kimutatásokból;
 • megértik az egyes beszámolóelemek közötti összefüggéseket;
 • megismerik a beszámoló kritikus részeit, hogy felismerjék az ezekben hordozott esetleges kockázatokat;
 • megtanulják “kihámozni” a pénzügyi beszámolókban az egy adott területre, folyamatra, tevékenységre vonatkozó lényeges információt;
 • értelmezik a vállalat nyereségességét, fizetőképességét, és a likviditását befolyásoló tényezőket;
 • átlátják a pénzügyi beszámoló elemzésének korlátait;
 • megértik a profit és cash flow közötti különbéget;
 • értelmezik a releváns cash flow fogalmát és szerepét a döntéshozatalban;
 • áttekintést kapnak a rövid távú döntések fő fajtáiról;
 • megismerik a pénz időértékének fogalmát és hatását a befektetési döntésekre (payback, NPV).

A TANFOLYAM CÉLJA

Az Executive Finance – Hatékony döntéshozatal című 2 napos moduláris képzés olyan nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteket nyújt, amelyek a pénzügyi kimutatások elemzésére és a pénzügyi döntéshozatalra vonatkoznak.

Közép- és felsővezetőként nyilvánvalóan nem a numerikus képességeken van a hangsúly, hanem a megfelelő rálátáson, amelynek segítségével adott helyzetben a legjobb döntés hozható. Ennek érdekében programunkat úgy építettük fel, hogy pénzügyi információk eredményes felhasználásához, üzenetté formálásához nyújtson segítséget.

A pénzügyi beszámoló részei (mérleg, eredménykimutatás, cash flow-kimutatás) és a közöttük lévő összefüggések bemutatása mellett a döntéshozatal alapelveit is bemutatjuk. A program során számos esettanulmány, példa segíti a résztvevőket, hogy a tanultakat a mindennapi gyakorlatba hatékonyan átültessék.

A tanfolyamon elsajátított pénzügyi és számviteli szemlélet alkalmazásával javul a kommunikáció az egyes részlegek között: a nem pénzügyi szakemberek a pénzügyi szempontokat is figyelembe veszik majd döntéseik során.

RÉSZLETES TEMATIKA

1. modul

 • A beszámoló részei: a mérleg, az eredménykimutatás és a cash flow-kimutatás részletes tartalma, az információáramlás megértése
 • A beszámoló információtartalmának értelmezése: milyen hasznos következtetések vonhatóak le a beszámolóból?
  • a beszámoló elemzése mutatószámok segítségével: nyereségességi, likviditási és eladósodottsági mutatók
  • a befektetők által elvárt hozam értelmezése a beszámoló tükrében 

2. modul

 • A pénzügyi beszámoló elemzésének korlátai
 • Profit és cash flow közötti különbég
 • A releváns cash flow fogalma és szerepe a döntéshozatalban
 • Rövid távú döntések fajtái
 • A pénz időértéke és hatása a befektetési döntésekre (payback, NPV).

 TESTRE SZABOTT KÉPZÉS

Igény esetén vállaljuk a tananyag testre szabását a társaság beszámolója alapján, figyelembe véve a társaságnál legjellemzőbb döntéshozatali helyzeteket, a résztvevők tudásszintjét és az ágazati specifikumokat.

OKTATÓK

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a résztvevők számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükségük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT

Kiss Eszter
M: +36 70 866 4790
eszterkiss@bta.co.hu