3-level accountancy training (3 szintű számviteli képzés)

A képzés elérhető magyar és angol nyelven is.  Az angol nyelvű leíráshoz lapozzon lejjebb. / The course is available both in Hungarian and in Engish.  Please scroll down for the course description in English)

 

Háromszintű pénzügyi számviteli képzés

A képzés elsődleges célja átfogó ismeretek nyújtása a társaságok fő üzleti folyamatairól és ezek számviteli kezeléséről.

Háromszintű számviteli képzésünk (alap-, közép- és emeltszint) úgy épül fel, hogy minden szint a következő haladóbb szint számára nyújt alapozást. Így a képzést olyan munkatársaknak ajánljuk, akik:

 • szeretnének számviteli területen előrelépni; illetve
 • a társaság tehetségprogramjában vesznek részt, és érdeklődnek a pénzügy és számvitel iránt.

A tanfolyamunk az alábbi célokat valósítja meg:

 • A résztvevők szakmai fejlődésének és munkahelyi előmenetelének támogatása;
 • Az alapvető üzleti folyamatok bemutatásán keresztül a pénzügyi/számviteli részleg és az azon kívül dolgozó munkatársak kommunikációjának javítása;
 • A tananyag gyakorlatban történő alkalmazásának segítése esettanulmányokon és gyakorlati példákon, illusztrációkon keresztül.

A háromszintű számviteli képzés előnyei:

 • A tanfolyam azonnal használható gyakorlatias ismereteket nyújt, ami jelentősen növeli a résztvevők hatékonyságát munkájuk során;
 • A program javítja a munkatársak és részlegek közötti kommunikációt;
 • A képzés globális megközelítése miatt (alapvetőan az IFRS számviteli alapelveire épül) a tanfolyam értékes tudást ad a multinacionális környezetben dolgozók számára;
 • A képzés biztosítja azokat a szakmai ismereteket és kompetenciákat, amelyek egy pénzügyi pozícióban dolgozó munkatárs számára relevánsak;
 • A tananyag biztos alapot nyújt a pénzügyi számvitel területén továbbtanulni szándékozók számára;
 • A tanfolyam támogatja a résztvevők szakmai és munkahelyi előmenetelét azáltal, hogy három szintre épül. Ez növeli a résztvevők aktivitási szintjét és motivációját.

 

1.szint – Alapszintű számviteli tanfolyam

Az alapszintű számviteli tanfolyam a háromszintű számviteli képzés alapozó szintje, és fő célja, hogy átfogó képet nyújtson azokról a számviteli folyamatokról, amelyek egy vállalkozás mindennapi működését meghatározzák.

Az alapszintű képzés teljes körű áttekintést nyújt a fő pénzügyi és számviteli folyamatokról, és a gyakorlatban is jól használható számviteli tudást biztosít a résztvevők számára.

A tanfolyam céljai az alábbiak:

 • A fő üzleti tranzakciók (beszerzés és értékesítés) megértésének elősegítése, a kapcsolódó dokumentumok megismertetése, illetve annak bemutatása, hogy ezeket hogyan rögzítjük a számviteli rendszerekben;
 • A kettős könyvelési technikákra vonatkozó ismeretek kialakítása és fejlesztése, továbbá az egyszerűbb pénzügyi kimutatások elkészítésének bemutatása;
 • A főkönyvi adatok és a külső forrásból származó információk egyeztetésének a bemutatása; valamint
 • A bérekkel kapcsolatos tranzakciók, az aktív és passzív időbeli elhatárolások alapszintű áttekintése.

Kiknek ajánljuk?

 • Azoknak, akik még nem rendelkeznek számviteli ismeretekkel, vagy csak nagyon korlátozott ismereteik vannak ezen a területen, de szeretnék megérteni, melyek a pénzügyi számvitel alapelvei, illetve hogy milyen vállalati folyamatok vezetnek el ahhoz, hogy a pénzügyi kimutatások elkészüljenek.
 • Azoknak, akik fel szeretnék frissíteni korábbi tanulmányaikat, vagy integrálni szeretnék a már megszerzett ismereteiket azzal a céllal, hogy a háromszintű számviteli képzés magasabb szintjeit is sikeresen elvégezhessék.

Tematika (standard hossz*)

Keressen bennünket a standard 4 napos képzés tematikájával kapcsolatban!

*A standard tematika és a tanfolyam hossza igény szerint testre szabható a vállalkozás igényei szerint.

 

2. szint – középszintű számviteli tanfolyam

A három szintű számviteli képzés második lépcsője a középszintű számviteli tanfolyam.

A tanfolyam céljai az alábbiak:

 • A pénzügyi számvitel alapvető elveivel és koncepcióival kapcsolatos ismeretek fejlesztése;
 • A pénzügyi beszámolóban szereplő legfontosabb egyenlegekkel kapcsolatos megjelenítési és értékelési elvek ismertetése;
 • A pénzügyi kimutatások különböző elemei közötti kapcsolatok megvilágítása;
 • Egyszerűbb pénzügyi kimutatások összeállítása;
 • A pénzügyi kimutatások elemzése és értelmezése, a különböző tranzakciók mutatószámokra gyakorolt hatásának bemutatása.

Kiknek ajánljuk?

 • Azoknak, akik sikeresen elvégezték az alapszintű számviteli tanfolyamot;
 • Azoknak, akik már rendelkeznek alapismeretekkel a pénzügyi kimutatások egyes részeire vonatkozóan, és fejleszteni szeretnék a tudásukat a beszámolóban megjelenő tételek közötti összefüggések tekintetében;
 • Azoknak, akik rendelkeznek magyar számviteli ismeretekkel, de szeretnének megismerkedni a pénzügyi számvitel nemzetközi elveivel és megközelítésével, amelyeket vállalatspecifikus példákkal szemléltetünk.

Tematika (standard hossz*)

Keressen bennünket a standard 5 napos képzés tematikájával kapcsolatban!

*A standard tematika és a tanfolyam hossza igény szerint testre szabható a vállalkozás igényei szerint.

 

3. szint – emelt szintű számviteli tanfolyam

A három szintű számviteli képzés harmadik lépcsője az emelt szintű számviteli tanfolyam.

A tanfolyam céljai az alábbiak:

 • Olyan magas szintű és komplex számviteli területek feldolgozása a globális standardok szerint (pl. IFRS/US GAAP), amelyekkel a résztvevők munkájuk során találkoznak;
 • Magas szintű technikai tudás alkalmazása gyakorlati példákon keresztül, amelyek az adott vállalkozás gyakorlatából származnak; valamint
 • Egyedi és alapszintű konszolidált beszámoló összeállítása.

Kiknek ajánljuk?

 • Azoknak, akik sikerrel végezték el mind az alapszintű, mind a középszintű képzést;
 • Azoknak, akiknek legalább középszintű (helyi/nemzetközi) számviteli ismereteik vannak, és szeretnének olyan komplex számviteli területekkel is megismerkedni, amelyeknek jelentős hatásai vannak a pénzügyi kimutatásokra;
 • Azoknak, akik vállalatspecifikus példákon keresztül szeretnék megérteni azt, hogy az összetett számviteli területek hogyan hatnak a beszámolókészítésre.

 Tematika (standard hossz*)

Keressen bennünket a standard 5 napos képzés tematikájával kapcsolatban!

*A standard tematika és a tanfolyam hossza igény szerint testre szabható a vállalkozás igényei szerint.

 

English version

3-level accountancy training

The primary objective of this training is to offer for SSC staff a comprehensive overview of accounting concepts and company processes that constitute everyday operations at a business.

Our three-level training (basic, intermediate, advanced) is structured in such a way that each level provides a foundation for further, more advanced accountancy knowledge. Hence, it is recommended for:

 • Employees who are expected to advance to higher accountancy positions; and
 • Talents with interest towards finance and accounting.

Completion of the training programme helps achieve the following goals:

 • The training facilitates the professional and career progress of participants;
 • Having acquired an understanding of “the big picture”, communication between all those involved in both external and internal financial issues will improve; and
 • The training programme delivers theoretical explanations that are underpinned by numerous case studies and practical examples, which enhance understanding and practical application of the material.

The benefits of the three-level accountancy training

 • The course provides ready-to-use practical knowledge, which significantly enhances work efficiency;
 • The programme will result in better communication between employees and departments;
 • Due to its global character, which is based on International Financial Reporting Standards (IFRS), the course provides valuable knowledge for those working in a multinational environment;
 • The training guarantees the professional skills and competencies necessary to excel in a junior financial position;
 • Course materials provide a secure foundation in accounting for anyone wishing to continue their studies in this field;
 • The course facilitates the professional and career progress of participants selected as it is structured into three levels. This will increase engagement and motivation of employees.

 

Level 1 – Basic Accounting course

The Basic Accounting course is the foundation level of a three-level accountancy training aiming to offer a comprehensive overview of the accounting processes that constitute everyday operations at a business.

The basic level of financial accounting course offers a fundamental overview of main finance and accounting processes and readily applicable practical accounting knowledge.

The objective of the course is

 • To promote understanding of the main types of business transactions (sales and purchases) and documentation, and how these are recorded in the accounting system;
 • To develop knowledge in the use of double-entry accounting techniques, including the preparation of basic financial statements;
 • To explain the purpose of reconciling ledger accounts with external sources; and
 • To provide a basic overview of recording payroll transactions, accruals and prepayments.

It is recommended to those

 • Who have no or minimal prior accounting experience, but want to understand core principles of financial accounting and company processes behind financial statements.
 • Who want to refresh and integrate their prior accounting studies with the aim to go to higher levels of the three-level accountancy training.

Syllabus (standard length*)

Please contact us for the detailed standard 4-day syllabus.

*The standard syllabus and course length can be tailored to company specific needs.

 

Level 2 – Intermediate Accounting course

The Intermediate Accounting course is the second stage of a three-level accountancy training.

The objective of the course is

 • To develop knowledge and understanding of the underlying principles and concepts of financial accounting;
 • To highlight recognition and measurement principles of the most material balances of financial statements;
 • To explain relationships between different elements of financial statements;
 • To compile basic financial statements
 • To interpret financial statements and to understand impact of transactions upon key KPIs.

It is recommended to those

 • Who successfully completed the Basic Accounting course;
 • Who already have a basic understanding of some elements of financial statements and would like to get improve their knowledge on relationships between different financial statement balances;
 • Who already possess local statutory accounting background, but would like to get acquainted with a global approach to financial accounting supported by company specific examples.

Syllabus (standard length*)

Please contact us for the detailed standard 5-day syllabus.

*The standard syllabus and course length can be tailored to company specific needs.

Level 3 – Advanced Accounting course

The Advanced Accounting course is the third stage of a three-level accountancy training.

The objective of the course is

 • To address high level and complex accounting areas based on global accounting standards (e.g. IFRS/US GAAP) participants may face during their work;
 • To apply higher level technical knowledge through real life examples by illustrating accounting principles with company specific examples; and
 • To compile individual as well as basic group financial statements.

It is recommended to those

 • Who successfully completed both basic and intermediate levels of the training;
 • Who possess medium level accounting knowledge (local / international) and would like to get familiar with complex areas of accounting pervasively impacting financial statements;
 • Who would like to see through company specific examples how complex accounting areas influence the preparation of financial statements.

Syllabus (standard length*)

Please contact us for the standard 5-day syllabus.

*The standard syllabus and course length can be tailored to company specific needs.