f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

a

HEART OF LEADERSHIP©

  /    /  HEART OF LEADERSHIP©

Jelentkezési lap letöltése ITT.

Please scroll down for the English version.

 

A „Heart of Leadership©” című program a vezetés érzelmi oldalát, a vezetői lét szívvel-lélekkel kapcsolatos dimenzióját célozza meg, amit a racionálisan működő szervezetek nagymértékben figyelmen kívül hagynak, pedig az elkötelezettségen keresztül ez jelenti a sikeres (nyereséges) működés kulcsát.

Az egynapos műhelymunka a személyes vezetői hatás kiteljesítését célozza. Provokatív, változást generál, és katalizátorként hat a vezetők önfejlesztési igényére. A résztvevő saját reflexióin keresztül nagyító alatt vizsgálja vezetői létének, befolyásának és szándékának mindennapi megnyilvánulásait, hogy vajon, a tűz, ami belül ég, vagy éppen csak pislákol, az hogyan hat a környezetében lévő emberekre. A résztvevők a program során újra megélik az inspirációt, amit a munkájuk tud adni nekik, és meghatározzák azokat a területeket, ahol további fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy jobb vezetők legyenek. A műhelymunka során tett felismerések mindennapokban való alkalmazását és az eredmények hosszútávú hatását biztosítja a programot követő személyes coaching.

 

A műhelymunkát azoknak ajánljuk, akik

 • szeretnék jobban tudatosítani, hogy vezetőként milyen hatást, elkötelezettséget és energiát sugároznak;
 • vezetői hatásuk kiteljesítésére törekszenek az erőteljesebb érzelmi ráhangolódáson keresztül; és
 • az alábbi kérdések foglalkoztatják:

MILYEN VEZETŐ VAGYOK?

MILYEN HATÁST GYAKOROL A VEZETŐI STÍLUSOM MÁSOKRA?

HOGYAN TUDOM ELKÖTELEZNI ÉS INSPIRÁLNI A MUNKATÁRSAIMAT?

MILYEN ESZKÖZÖK ÁLLNAK RENDELKEZÉSEMRE A HATÁSOM JAVÍTÁSÁRA?

 

A program várható eredménye

 • Minden résztvevő felfedez valami újat a saját vezetői működéséről;
 • Rálátást kap arra, hogyan tud nagyobb vezetői hatást gyakorolni, hogyan válhat jobb, inspiráló és hiteles vezetővé;
 • Megérti az érzelmek szerepét mások vezetésében, befolyásolásában, elkötelezésében és motiválásában egy közös cél érdekében;
 • Felrázza, energizálja, inspirálja, hogy (újra) megtalálja a szépséget / célt a munkájában, és ez a személyes cél hogyan kapcsolódik a vállalati célokhoz;
 • Kiváltja az igényt az önismeretre, folyamatos önfejlesztésre, vezetői tudatosságra, személyes felelősség vállalására.

 

Miért releváns a “HEART OF LEADERSHIP©” program a pénzügyi vezetőknek?

A pénzügyi vezetők jellemzően nagyon fontosnak tartják a magas szintű szaktudást, a logikus gondolkozást (“Fej”), összpontosítanak az eredményekre (“Kéz”), azonban kevésbé felkészültek a vezetés érzelmi (“Szív”) vonatkozásaiban. Pedig számos tudományos kutatás is igazolja, hogy azok a vezetők, akik ezen a téren is tudatosak, elkötelezettebbé tudják tenni a munkatársaikat, és kimagasló eredmények elérésére tudják őket inspirálni.

 • A vezetés (leadership) kulcsfontosságú hatást gyakorol a pénzügyi eredményekre.
  A legerősebb vezetéssel (leadership) rendelkező cégek részvényára 900%-kal nőtt 10 év alatt, míg a többi cégnek a részvényára csak 71%-kal nőtt ugyanebben az időszakban. (Az Accenture kutatása alapján)
 • A vezetés alapvetően meghatározza a munkavállalói elkötelezettséget, ami szintén pozitív korrelációt mutat a nyereséggel.
  Azoknál a szervezeteknél, melyeknél a dolgozói elkötelezettség a felső 25%-ban volt, 2,5-szer nagyobb volt a bevétel növekedése, mint azoknál, amelyeknél az elkötelezettség az alsó negyedbe esett. (Hay Group, Werhane and Royal, 2009)
 • A vezetők érzelmi intelligencája (EQ) fontosabb sikertényező, mint az IQ.
  A vezetők pénzügyi sikerességének csak 15%-a tulajdonítható a szakmai és technikai tudásuknak / készségeiknek, a siker 85%-a az emberi, szervezési készségeknek, érzelmi és morális intelligenciának köszönhető. (Carnegie Technology Institute kutatása)

 

A program felépítése

 1. A vezető története
  • Résztvevők vezetői története
  • Storytelling, mint vezetői eszköz
  • Mi is a vezetés (leadership), és miben különbözik a menedzsmenttől?
 2. A vezető identitása
  • Vezetői stílus
  • Stílusunk hogyan határozza meg a viselkedésünket tipikus mindennapi esetekben?
  • Stílusunk hogyan segíti és esetleg korlátozza a vezetői hatásunkat?
 3. A vezető hatása
  • Mitől fog a kollégáim szeme csillogni?
  • Hogyan érhetem el az általam vezetett csapat elköteleződését, lelkesedését?
 4. A vezető fejlődése
  • Mit jelent mindez a mindennapokban? – egyszerű lépések, amik katalizátorként hatnak, és eszközök arra, hogy a felismeréseket a lehető leggyorsabb idő alatt a mindennapokba átültessük.
 5. Egyéni coaching az egyéni fejlesztési akciótervek megvalósításának a támogatására
  • Egy alkalom egyéni coaching minden résztvevőnek, hogy a műhelymunka eredményeit a lehető leghatékonyabban alkalmazzák a munkájukban és mindennapi rutinjuk részévé tegyék.

A programot a WorldsView Academy, több 21. századi, világszínvonalú, tudományos kutatásokkal alátámasztott vezetőfejlesztési programok alkotója dolgozta ki. A módszertan erőteljesen épít a csoportos coachingra, önreflexióra, valós munkahelyi helyzeteket feldolgozó gyakorlatokra, és mindezt a világ tudományos kutatásának a legfrissebb eredményeivel támasztja alá.

 

A program facilitátorai

Holló Katalin

Vezető-fejlesztési és HR tanácsadó, vezető-fejlesztési programok akkreditált facilitátora, business coach – közgazdász és MBA végzettséggel, valamint több, mint 20 év tapasztalattal vállalati HR vezetői, vezetési tanácsadói és banki szolgáltatási területeken. A Deloitte HR igazgatójaként feladata volt a HR stratégiának és folyamatoknak az alakítása az üzleti stratégiával összhangban, különös tekintettel a vezetők fejlesztésére és tehetség-menedzsmentre. Korábban az ABN Amro kiemelt vállalati ügyfeleinek a kiszolgálásáért és a velük való kapcsolatok fejlesztéséért felelt, azt megelőzően pedig a PWC-nél, vezetési tanácsadóként számos szervezeti átalakítási, változás-kezelési, HR tanácsadási és fejlesztési projektben vett részt, illetve vezetett.

 

 

Nagy István Ottó

Több év mérnöki, fejlesztői és projektvezetői tapasztalattal a birtokában kezdte meg gazdasági tanulmányait, amelynek során MBA fokozatát a Világbank ösztöndíjasaként az Egyesült Államokban szerezte. Stratégiai és vezetési tanácsadó, tréner, vezetőfejlesztő programok akkreditált facilitátora; vezetői és tréneri tapasztalatait felhasználva vezetőket coach-ol; vendégoktatóként rendszeresen tart előadásokat egyetemeken és főiskolákon, a Central European University Business School-ban 1996 óta vendégtanár. A huszonhat éves szakmai tapasztalat, amelyből az utóbbi tizennyolc év a világ vezető tanácsadói cégeihez kötődik (Andersen, A.T. Kearney, Deloitte, Ernst&Young), megteremtette számára mindazokat a feltételeket, hogy partnerként (cégtulajdonosként) és a tanácsadási üzletág vezetőjeként gyakorlatban megtapasztalja a cégvezetés örömeit és nehézségeit, az egyes funkciók fejlesztésének és átalakításának nehézségeit, a változások elősegítésének fortélyait. 1996 óta Bejegyzett Vezetési Tanácsadó (CMC), a Captain munka-alkalmassági, képesség és motiváció tesztek képzett szakértője.

 

A program nyelve

A program nyelve magyar, az írott anyagok (munkafüzet és a diák) nyelve angol. Érdeklődéstől függően, lehetőség van a program angol nyelven való megtartására egy másik időpontban.

 

A képzés dátuma és díja

A képzés dátumairól és díjáról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Tel.: +36 1 483 1221

Email: info@bta.co.hu

 

 

English version

HEART OF LEADERSHIP© WORKSHOP

The „Heart of Leadership©” program focuses on the „heart” dimension of leadership that is so often neglected by the rational organisations of our days, though it is key to successful and profitable operation through employee engagement.

The one-day-workshop aims to explore how leaders can have greater leadership impact. It is provocative and generates changes. It ignites leadership choices and acts as a catalyst on the self-development need of leaders. Participants will examine through self-reflection how their own being, influence and intentions come across, how they show up as leaders in their community, how they impact and inspire others. The program invites leaders to rediscover their inspiration, love, passion and energy for their vision, the meaning of their work and the community they lead. The individual follow-up coaching is offered as a tool to embed the learning from the insights of the workshop in the everyday routines so that the program brings sustainable results.

 

The workshop is recommended for everyone, who wants

 • to become more conscious about his/her own strengths/pitfalls, and revisit his/her level of commitment and energy in this leadership role
 • to gain insights on how they can increase their leadership impact through emotional resonance
 • to explore answers to the questions below:

WHAT KIND OF LEADER AM I?

WHAT IS THE IMPACT OF MY LEADERSHIP STYLE ON OTHERS?

HOW CAN I ENGAGE AND INSPIRE PEOPLE?

WHAT ARE MY TOOLS TO INCREASE MY INFLUENCE?

 

Expected outcome of the program

 • All participants should discover something new about themselves and their operation as leaders;
 • Insights into how they can have a greater leadership impact to become a more inspiring and authentic leader;
 • Understanding, at a “heart” level, some of the critical issues that are associated with influencing a community of people to make them feel part of the team, motivated and move them towards a higher common objective;
 • Energy and inspiration to (re)discover the beauty / meaning in work, and the connection to the common purpose;
 • Ignites the leadership choice, the need for knowing and developing self and taking responsibility.

 

Why is “HEART OF LEADERSHIP©” relevant to financial leaders?

Financial leaders tend to be very strong in their knowledge (Head) and they focus on actions and results (Hands), however, it is still less accepted and more difficult for them to deal with the “Heart” elements of leadership. On the other hand, numerous research results prove that leaders, who are aware and deal with the emotional dimension of leadership, can better engage their people and inspire them to give their full devotion to produce outstanding results.

 • Leadership has a key impact on the financial results.Share price of companies with strong leadership increased by 900% within 10 years, whereas share price of the rest of the participating companies of the survey increased only by 71%. (Accenture research)
 • Leadership has a fundamental influence on employee engagement that is again in proven correlation with profits.Organizations with employee engagement levels in the top quartile had revenue growth of 2.5 times that of organizations with engagement levels in the lowest quartile. (Hay Group, Werhane and Royal, 2009)
 • Emotional intelligence (EQ) is more important for leaders in order to be successful than cognitive intelligence (IQ).Technical intelligence of leaders explains only 15% of their success, the remaining 85% of success is attributable to human factors, such as emotional intelligence (EQ), moral intelligence etc. (Carnegie Technology Institute research)

 

Details of the program

1. The Leader’s Story
Together, we explore our own leadership story and learn how this can be translated into powerful messaging that has the ability to connect people. We explore what leadership is, the difference between leadership and management and start to gain insights into the concept of leadership as a choice.

2. The Leader’s Being
Participants explore how our own personal leadership styles, values and personal character traits guide our behaviours and actions. We start to understand why both we and others react in certain ways in various leadership scenarios, how we can increase that range by moving outside of the old paradigms and how our leadership style serves us and limits us.

3. The Leader’s Influence
We leap into the magnificent world of ‘’shining eyes’’, defined by Ben Zander in his book The Art of Possibility, which illustrates how, with simple shifts in our view of Life we are able to impact others. We explore our ability to move and inspire a group of people or a community. A foundational aspect here is finding (or rediscovering) our love for what we are doing and what we are hoping to achieve (our vision).

4. The Leader’s Journey
We review the journey of the day, the new discoveries about ourselves and how we could learn to ‘’dance across the full spectrum’’ of our own talent. We search for the definitive tools and things that we could start to put into action immediately and that would have the greatest impact in the shortest possible amount of time.

5. Individual coaching / Exploring personal development agenda
To insure that the learning of the workshop is personalized and embedded in the everyday working routines, we offer a follow-up coaching session to each participant.

The workshop has been designed by WorldsView Academy, provider of world class, 21st century, deeply research-based leadership development interventions which build heavily on peer coaching, self reflection and exercises focusing on the relevant workplace issues of the participants underpinned by the global wisdom and research results in the leadership field.

 

Facilitators

Katalin Holló

Senior consultant in the fields of organizational and leadership development; human resources management, accredited facilitator of leadership development programs, business coach. Degree in Economics, MBA and qualified business coach. More than 20 years experience in corporate Human Resources leadership in professional services industry, management consulting, and banking. As Human Resources Director of Deloitte, she assumed responsibility for all aspects of HR management in line with the overall business strategy of the Firm with special focus on leadership development and talent management. Her previous employers were ABN Amro Bank (VIP corporate client acquisition and relationship management) and PWC, where as a management consultant she participated in and led numerous client engagements in the fields of organizational restructuring, change management, HR consulting, training.

 

 

István Ottó Nagy

After a few years of practice and project experience as an engineer, he started his studies in the USA, where he earned his MBA degree as a World Bank scholar. He is a strategy and management consultant, trainer, accredited facilitator of leadership development programs. Using his leadership and training experience he is regularly coaching executives in various industries. István is a visiting faculty of several universities, including the Central European University Business School since 1996. The 26 years of experience out of which 18 spent in leading consulting firms of the world (Andersen, A.T. Kearney, Deloitte, Ernst&Young) made possible for him to experience all joys and challenges of leading an organization through growth, reorganizations and complex transformations, as a partner and leader of the consulting division. He is a Certified Management Consultant since 1996, and a qualified expert of the CAPTain work-competency and motivation test system.

 

Language of the program

The language of the program is Hungarian, with written materials (Participant Handbook and slides) in English. Depending on interest, an English language program can also be offered.

 

Date and fee of program

Please contact us for dates and fees.

Tel.: +36 1 483 1221

Email: info@bta.co.hu

User registration

You don't have permission to register

Reset Password