Tanfolyami jelentkezés

ACCA DipIFR

Dátum: 2021. szept. 13., okt. 1., 4., 8. és 27., nov. 2., 3.,15. és 29.
Részvételi díj: 290000 Ft + Áfa / FőSZEMÉLYES ADATOK

Név*
Email cím*
Telefonszám/Mobil*
Levelezési cím*
Születési dátum
ACCA/CIMA szám (ha van)
   

 

KÖLTSÉGVISELŐ*

Kérjük adja meg hány %-ban állja a képzés költségeit a résztvevő személy és hány százalékban a cége (ha van)
Magánszemély        Cég
%   %

 

SZÁMLÁZÁSI ADATOK


Számlázási név*
Számlázási cím*
Levelezési cím (ha eltér a számlázási
címtől)
Adószám (cég esetén kötelező)
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó telefonszáma
PO szám
Egyéb
 

JELENTKEZÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, és elküldésével vállalja a tanfolyam díjának kifizetését.

A jelentkezési lap beérkezése után számlát küldünk ki. A képzésen való részvétel feltétele a tanfolyam díjának a képzés kezdetéig történő kiegyenlítése.

A részvétel lemondása csak írásban, a rendezvény előtt legalább 5 munkanappal lehetséges! A későbbi, de legalább tanfolyam napját megelőzően 3 munkanappal megküldött lemondás esetén a tanfolyam díjának 50%-a, míg a 3 munkanapon belüli lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a díj 100%-a terheli a jelentkezési lap szerinti költségviselőt!

Amennyiben Ön mégsem tud részt venni rendezvényünkön, részvételi jogosultságát előzetes írásbeli értesítésünk mellett másra átruházhatja.

 A fenti jelentkezési és lemondási feltételeket elfogadom

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzésben való részvételre, a képzési díj fizetésére és esetleges visszatérítésére vonatkozó feltételeket a magam részére kötelezőnek ismerem el. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a Business Training Associates Kft. az adatvédelmi törvény (az 1995. évi CXIX. tv.) értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag abból a célból, hogy a jövőben is tájékoztathasson a cég képzéseiről, továbbképzéseiről. Adataimat addig használhatják fel erre a célra, ameddig nem kérem a törlésüket.

Beleegyezem, hogy a Business Training Associates Kft. a program megvalósításánál megfelelő szakértelemmel rendelkező harmadik személy közreműködését igénybe vegye.

Tudomásul veszem, hogy a Business Training Associates Kft. személyes adataimat részemre oktatási tevékenység nyújtásával kapcsolatos célokból (jelentkezés feldolgozása, nyilvántartása, tanfolyami részvétel ellenőrzése, teljesítmény értékelése, visszajelzés kérése tanfolyamról) kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Business Training Associates Kft. személyes adataimat Online Classroom (online tanfolyam) értékesítésével kapcsolatban kezeli és továbbítja a BPP Professional Education Limited részére.

Amennyiben a Business Training Associates Kft.-t kérem arra, hogy regisztráljon az ACCA-nál, úgy hozzájárulok, hogy a Business Training Associates Kft. az általam megadott személyes adatokat a regisztráció céljából kezelje és továbbítsa az ACCA részére.
Hozzájárulok, hogy a Business Training Associates Kft.részemre hírlevelet küldjön, amelyben tájékoztat a tanfolyamairól, képzéseiről és ezzel kapcsolatban személyes adataimat kezelje.

Kijelentem, hogy Business Training Associates Kft. megfelelően tájékoztatott a személyes adataim kezelésével kapcsolatban, így különösen arról, hogy amennyiben az adatkezeléshez a hozzájárulásomat kérte, úgy ezt bármikor visszavonhatom.

Hallgatói adatkezelési tájékoztatónkhoz itt férhet hozzá: http://bta.co.hu/kapcsolat/attachment/2018-05-17_bta_hallgatoi_adatkezelesi_tajekoztato/

Honlap adatkezelési tájékoztatónkhoz itt férhet hozzá: http://bta.co.hu/kapcsolat/attachment/2018-05-17_bta_honlap_adatkezelesi_tajekoztato/