IFRS konszolidáció workshop (2 nap)

Jelentkezési lap

A TANFOLYAM CÉLJA:

A workshop során a nemzetközi konszolidált beszámoló készítésének elméleti hátterét és annak gyakorlati alkalmazását ismerhetik meg a résztvevők. A tanfolyamon áttekintjük a konszolidációba bevont társaságokra vonatkozó előírásokat, tisztázásra kerül az ellenőrzés és jelentős befolyás tartalma. Áttekintjük a goodwill és az ellenőrzést nem biztosító részesedés koncepcióját, sorba vesszük az összes konszolidációhoz szükséges korrekciót. Az alapvető ismeretek elsajátítása után bemutatásra kerül, hogyan számoljuk el az ellenőrzés lépésenkénti megszerzését illetve mi történik, amennyiben az ellenőrzés megszűnik. Kitérünk a külföldi leányvállalatok, társult vállalakozások kezelésére. Az elméleti ismereteket végig gyakorlati példákkal támasztjuk alá.

KIKNEK AJÁNLJUK:

 • azoknak, akik munkájuk során a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámoló elkészítésével foglalkoznak vagy várhatóan a jövőben kell azt elkészíteniük;
 • azoknak, akik anyavállalatuk részére információt szolgáltatnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidációhoz;
 • azoknak, akik szakmai érdeklődésből bővíteni szeretnék ismereteiket a nemzetközi konszolidációra vonatkozóan.

A TANFOLYAM RÉSZLETES TARTALMA:

 • A konszolidált beszámoló alapelvei (IAS 27, IAS 28, IFRS 3 illetve az IFRS 10, IFRS 11 és IFRS 12 áttekintése).
 • Az ellenőrzés és jelentős befolyás, közös ellenőrzés áttekintése.
 • A goodwill fogalma és elszámolása gyakorlati példák alapján.
 • A nem ellenőrző részesedés meghatározása, értékelése gyakorlati példákkal alátámasztva.
 • Fő konszolidációs korrekciók: valós érték korrekció, csoporton belüli tranzakciók kiszűrése, goodwill értékvesztés fogalmának tisztázása, gyakorlati példákkal való bemutatása.
 • A tőkemódszer bemutatása társult vállalkozások esetében gyakorlati példával szemléltetve.
 • A lépésenként megszerzett ellenőrzés illetve az ellenőrzés elvesztésének elszámolására vonatkozó alapelvek.
 • Részesedések csökkenése, növekedése az ellenőrzés megtartásával.
 • Külföldi leányvállalatok konszolidálásának alapelvei, átszámítási különbözetek kezelése.

OKTATÓK:

Oktatóink több éves, multinacionális cégeknél szerzett szakmai tapasztalattal és a magyar piacon közel egy évtizedes oktatói referenciával nem csupán területük, de a magyar felnőttképzési piacnak is elismert szakértői. Az adott témakörökre vonatkozó helyi sajátosságokat is jól ismerik, és biztosíthatjuk, hogy a diákok számára bármikor rendelkezésre állnak, ha szakmai segítségre van szükség.

A TANFOLYAM DÁTUMA, DÍJA:

IFRS konszolidáció workshop (2 nap)

70.000 Ft + ÁFA

A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami részvételt és a magyar nyelvű nyomtatott tananyagot, valamint a frissítőket.

Amennyiben egy cégtől többen vesznek részt a képzésen, a 2. résztvevő jelentkezési díjából 10% kedvezményt, a 3., illetve minden további résztvevő jelentkezési díjából 15 % kedvezményt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSUNKAT:

Kiss Eszter
Tel: + 36 1 483 1221
mobil:+36 70 866 4790
Email: eszterkiss@bta.co.hu